Ambalaj Tebliği

GELENEKSEL GARANTİ MARKASI YÖNETMELİĞİ

AMBALAJ TEBLİĞİ

20.02.2014 / Rev. 01

      AMAÇ

      Madde 1 – Bu Tebliğin amacı,  Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne göre sertifikalandırılacak gıda ve diğer ürünlerin taşıması gereken ambalaj ilkeleri belirlemektir.

      KAPSAM

      Madde 2 – Bu Tebliğ, gıda ve kullanıma arz edilen diğer eşya ve malzemelerin iç ve dış yüzey ambalajlarını kapsar.

      DAYANAK

      Madde 3 – Bu Tebliğ, tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan Türk Patent Enstitüsü’nün 2012/81680 sayılı tescil kaydı ile koruma altında olan Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

      TANIMLAR

      Madde 4 – Bu Tebliğ’de geçen;

      İzin verilen ambalaj: Geleneksel Sertifika almak için müracaat eden veya bu sertifikayı almış olan ürünlerin taşıyabileceği muhafaza kaplarını,

      İç Ambalaj: Bir gıda maddesine direkt temas eden ve onu sarmaya, korumaya, muhafaza malzemesini,

      Dış Ambalaj: Bir gıda maddesi yahut diğer eşyaları sarmaya, korumaya ve muhafaza etmeye yarayan ahşap, bez, cam, çelik, kâğıt, toprak malzemelerin tümünü,

      Ahşap: Ağaçlardan elde edilen, gıdanın renk, koku ve tadını bozmayacak evsafta ve içeriğinde kimyasal boya taşımayan tahta ambalajları,

      Bez: Pamuk, keten gibi bitkisel kökenli kaynaklardan elde edilen, içeriğinde kimyasal boya, ağır metal, atık madde ve gıdanın vasfını bozabilecek unsurlar taşımayan ambalajları,

      Cam: Silisyumdan elde edilen ve içeriğinde ağır metal, kimyasal boya, atık madde ve gıdanın vasfını bozabilecek unsurlar taşımayan cam kapları,

      Çelik: İçeriğinde 18 krom ve yüzde 8 nikel içeren paslanmaz çelik/metal kapları,

      Kâğıt: PEFC standartlarında yenilenebilir ormanlar elde edilip, yüzde 100 tabiî selülozdan üretilmiş ve muhtevasında kimyevî boya, ağır metal, atık madde ve gıdanın vasfını bozabilecek unsurlar taşımayan ambalajları,

      Toprak: Gıda uygun olarak çeşitli toprak türlerinden üretilmiş, toprak ile iç ve dış yüzeyinde ağır metal türleri ve de sentetik kimyasal koruyucular ihtiva etmeyen toprak kapları,

      Baskı: Ambalaj veya kabın dışına ürün ve marka bilgilerini ihtiva eden bilgileri;

      Etiket: Geleneksel Sertifika almak için müracaat eden veya bu sertifikayı almış olan ürün ve üretici hakkında her türlü bilginin yer aldığı ambalajla bütünleşik yahut ürünün kapıyla ilişkilendirilmiş bilgileri taşıyan materyali,

      Kapak: Cam, çelik, ahşap türü kapların ambalajların kapatan maddeyi

      Mantar: Genellikle cam kaplarda kapak olarak kullanılan yâhut tenekeden mâmul kavanoz kapaklarının gıda ile temasını kesen ve mantar ağacından elde edilen tabiî maddeleri,

İfade eder.

      AMBALAJLARIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

      Madde 5–

a) Gıda mevzuatının izin vermediği hiçbir ambalaj maddesi kullanılamaz.

b) Gıda mevzuatının izin verse dahi, zararsızlığı ispat edilmiş ahşap, bez, cam, çelik, kâğıt, toprak kapların dışındaki ambalaj maddeleri kullanılamaz.

c) Fitalat, bisfenol-A (BPA) gibi maddeler ihtiva etse de etmese de herhangi bir plastik madde içeren ambalaj gıdanın veya sağlığı direkt etkileyen ürünün iç ambalajı olamaz.

ç) Kâğıt ambalajlar Avrupa Birliği’nin 94/62/EC numaralı direktifi ile PEFC standartlarına uygun olmak zorundadır.

d) Bez ambalajlar sentetik kimyasal boyalar ile parafin türü koruyu maddelere maruz bırakılamaz ve bırakılmamış olmalıdır.

e) Teneke, plastik ve plastik karışımı içeren, menşesi tam olarak bilinmeyen porselen, alüminyumlar, kalaysız bakır kaplar, paslanabilir maddeler, alüminyum veyahut streç film folyolar, köpükler kullanılamaz.

f) Ağır metal içeren veya sentetik kimyasallar ile ağır metal içeren malzemelerle sırlanmış toprak kaplar kullanılamaz.

g) Cam ve benzeri kaplara ait kapaklar teneke gibi ambalajın kendi cinsinden bir maddeden meydana gelmekte ise, kapağın gıda ile temasının ağaçtan elde edilmiş bir mantar ile temasın engellenmesi zorunludur.

ğ) Kapların kapakları, üçüncü şahısların ürüne erişmesini engelleyecek şekilde, çevreye en az zarar verecek maddelerle güvenlikli hâle getirilmesi zorunludur.

      AMBALAJLARINDA İZİN VERİLEN KAÇINILMAZ MADDELER

      Madde 6–

Başka bir çözüm mümkün olamadığı durumlarda;

a) Güvenlik bantları ürüne temas etmediği müddetçe plastik kaynaklı olabilir.

b) Ürünün nakliyesinde kullanılacak madde asgari düzeye indirilmek şartı ile plastik kaynaklı olabilir.

      AMBALAJIN BASKISI

      Madde 6 – Ambalaj baskıları, baskı da kullanılan boya ve yapıştırıcılar, Avrupa Birliği’nin 89/109/EEC numaralı Avrupa direktiflerine uygun olması zorunludur. Gıdanın tabiî yapısını bozabilecek petrokimya ürünü, teneke, içyapısında mürekkep benzeri kimyasallar taşıyan ambalajlar kullanılamaz.

      YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

      Madde 9 – Bu Tebliğ, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer. Tebliğ ve değişiklik hükümleri www.geleneksel.com.tr İnternet adresinde yayınlanır.

      YÜRÜTME

      Madde 10 – Bu Tebliğ’in yürütmesi, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nca yapılır.


EK:
PEFC standartları hakkında bilgi