Garanti Markası

Garanti Markası
“Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin
a) Ortak özelliklerini,
b) Üretim usûllerini,
c) Coğrafi menşelerini ve
d) Kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir."

Kaynak: ​
556 Sayılı KHK m.54
Yedinci Kısım
Garanti Markası Markaları ve Ortak Markalar

 Geleneksel Sertifika ve Geleneksel Logosu Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin tescilli garanti markasıdır.