Bal Tebliği

GELENEKSEL GARANTİ MARKASI YÖNETMELİĞİ

BAL TEBLİĞİ

25.02.2013 / Rev. 01

AMAÇ

Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, Geleneksel Garanti Markası yönetmeliğine göre sertifikalandırılacak balların taşıması gereken ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Tebliğ, Genlerine müdahalede bulunulmamış Arılar tarafından üretilmiş olan tabii balları kapsar.

DAYANAK

Madde 3 – Bu Tebliğ, tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan Türk Patent Enstitüsü’nün 2012/81860 sayılı tescil kaydı ile koruma altında olan Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 – Bu Tebliğ’de geçen;

Bal: Tabiatta zararlı endüstriyel işlemlere maruz kalmamış bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının, genlerine müdahalede bulunulmamış bal arıları tarafından toplandıktan sonra kendine özgü tabii maddelerle birleştirilerek değişikliğe uğratıldığı, su içeriğinin düşürüldüğü ve petekte depolanarak mevsiminde olgunlaştırıldığı süzülmemiş tabii ürünü

Petek: Bal arasının dışarıdan hiçbir müdahale ve yardımcı malzeme verilmeden balı doldurmak için ürettiği özel ve özgün yenilebilir kabı,

Kara kovan: Çalı ve benzeri örme sepetler ve içi oyulmuş ağaç kütükleri gibi belirli bir standardı olmayan ve endüstriyel arıcılık tekniklerinin yapılmasına imkân vermeyen geleneksel arı yuva ve evlerini,

Tabiî petekli bal: Peteği ve petek içindeki balı tümüyle arılar tarafından temin edilerek üretilen ve dışarıdan hiçbir doğal veya sentetik maddenin verilmeden elde edilen balı,

Bal cinsi: Balın elde edildiği bitki, flora, mevkii ve/veya menşe’in adıyla anılmasını,

ifade eder.

TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Madde 5

a) Balın peteği bütünüyle arı tarafından üretilmiş olmalıdır.

b) Arıya bal yapımında kullanması için, şeker, glikoz ve türevleri ile arı yemi, katkı maddeleri, antibiyotik ve benzeri herhangi bir madde veya malzeme verilmez.

c) Balın ve peteğinin tabiî bileşiminde bulunmayan tarım kimyasalları ve veterinerlik ürünleri dâhil, organik ve/veya inorganik her hangi bir madde yer alamaz.

d) Baldan polen gibi maddeler dâhil bala özgü hiçbir tabiî bileşen insanlar tarafından baldan uzaklaştırılamaz.

e) Yavru çürüğü ve larva türü hiçbir spor bulunamaz

f) Bal herhangi bir zararlı endüstriyel işleme maruz bırakılamaz.

g) Işınlama/radyasyon verme işlemi uygulanamaz.

h) Bal elde edildiği bitki kaynağına ve kendi tabiî yapısına uygun özellikler taşımak zorundadır.

i) Balın peteklerinin yüzde doksandan fazlasının arı tarafından mühürlenmiş (sırlanmış) olması şarttır.

j) Balın peteği parçalanamaz ve süzme bal ilave edilemez.

BALIN AMBALAJI

Madde 6 – Bal, balın tabiî yapısını bozmayacak ahşap, cam, ambalajlarla muhafaza edilip, satışa sunulabilir. Balın tabiî yapısını boğabilecek petrokimya ürünü, teneke, üç yapısından mürekkep benzeri kimyasallar taşıyan ambalajlar kullanılamaz.

ETİKETLEME

Madde 7 – Balın etiketinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

a) Balın hangi cins arı tarafından hangi yörede üretildiği,

b) Karakovan balı olduğu,

c) Balın elde edildiği bitki kaynağı,

d) Analiz bilgileri,

e) Yemesi sakıncalı grupların listesi,

f) Geleneksel logosu, geleneksel sertifika numarası ve 2D QR barkodu,

g) Üreticinin adı, iletişim bilgileri ve diğer resmi zorunlulukları taşır.

h) Geleneksel sertifika kullanım süresi sona erdiğinde veya iptal edildiğinde Geleneksel logosu etiketten kaldırılır.

MUHAFAZA VE TAŞINMASI

Madde 8 – Muhafaza ve taşınmasında da üretimdeki hassasiyetlerin gösterilmesi gereklidir. Paketleme, depolama, nakliye süreçlerinde tüm temizlik korunlarına uyulması, koku ve kimyasal etkileşimi ile güneşten korunması, 25°C’yi aşmayacak şekilde muhafaza edilmesi, belirgin ısıl değişkenliği olan ortamlardan uzak tutulması zorunludur.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

Madde 9 – Bu Tebliğ, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer. Tebliğ ve değişiklik hükümleri www.geleneksel.com.tr İnternet adresinde yayınlanır.

YÜRÜTME

Madde 10 – Bu Tebliğ’in yürütmesi, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nca yapılır.