Niçin Geleneksel?

Niçin Geleneksel?

Toprak’ bizim için ana gibi bir yâr,

Tohum’ bizim için baba gibi bir dev,

Su’ bizim için bir Rahmet,

Îtimat’ bizim için yitik bir hazine,

Vicdan’ bizim için mukaddes bir vecibe,

Temiz/tabiî/fıtrî/tayyib’ bizim için bir emirdir.

İşte bütün bunlar için çıktık yola.


  Geleneksel Sertifika'nın 5 temel esası  

1- Ne maksatla ve adla olursa olsun tohum, ağaç ve hayvanların genetik yapısına müdahale edilemez!

2- Üretim esnasında sentetik gübre, GDO'lu yemle beslenmiş hayvan gübresi ve pestisit türevleri kullanılamaz.

3- Hangi maksatla olursa olsun E kodlu ve sertifikamızda zararlı olarak işaretlenmiş kodsuz katkı maddeleri eklenemez.

4- Sirke, turşu yapmak gibi zararsız aksine faydalı usuller hariç endüstriyel işlem ve teknikler uygulanamaz.

5- Ürün ve mâmüller petro kimya mâmülü ambalajlara konulamaz. (İçi paslanma önleyici fitalatlı streçle kaplanan tenekeler de kullanılamaz.)

Bu şartları taşımayan mâmül ve ürünlere Geleneksel Sertifika verilmez.

Geleneksel Sertifika alanların bu esaslara uymadığı tespit edilirse sertifika derhal iptal edilip, ceza uygulanır.