Tuz Tebliği

GELENEKSEL GARANTİ MARKASI YÖNETMELİĞİ

TUZ TEBLİĞİ

25.02.2013 / Rev. 01

AMAÇ

Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, Geleneksel Garanti Markası yönetmeliğine göre sertifikalandırılacak tuzların taşıması gereken ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Tebliğ, insan ve hayvanlar için gıda olarak tüketime arz edilen tuzları kapsar.

DAYANAK

Madde 3 – Bu Tebliğ, tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan Türk Patent Enstitüsü’nün 2012/81860 sayılı tescil kaydı ile koruma altında olan Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 – Bu Tebliğ’de geçen;

Tuz: Kaynaklarından elde edildiği şekliyle satışa sunulan, rafine edilmemiş ve katkı maddesi eklenmemiş tabii ürünü,

Tuzun Menşei: Tuzun elde edildiği göl, deniz, kaya tuzu yatakları ve yer altı tuzlu su pınarlarını,

Yabancı Madde: Tuz tanecikleri dışında gözle görülebilir her türlü organik ve inorganik maddeleri

ifade eder.

TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Madde 5

a) Hangi kaynaktan elde edilirse edilsin rafine edilmemiş olmalıdır.

b) Beyaz ya da beyazımsı renkte olup yabancı madde içermemelidir.

c) İyot da dahil, akışkanlığı sağlamak, nemi uzaklaştırmak veya rengini değiştirmek için herhangi bir katkı maddesi ilave edilemez.

ç) Üretim yöntemi gereği sudan geçirilerek elde edilmesi durumu hariç yıkanarak temizlenmemiş tuzlar satışa sunulamaz.

d) Kurşun, cıva, kadmiyum gibi ağır metalleri hiç bir nispette barındırmaması gerekir.

e) İçerdiği iddia edilen elementlerin tümü analizle tespit edilmiş olmalıdır.

ÜRÜNÜN AMBALAJI

Madde 6 – Tuz ambalajsız satılamaz. Tuzun tabiî yapısını bozmayacak özellikteki kâğıt, ahşap, cam veya bez ambalajlardan bir veya bir kaçı ile muhafaza edilip, satışa sunulmalıdır.

ETİKETLEME

Madde 7 –

a) Tuzun hangi yöreden elde edildiği belirtilmelidir.

b) Tuzun menşei,

1- Gölden elde edilmiş ise “Göl Tuzu”,

2- Denizden elde edilmiş ise “Deniz Tuzu“,

3- Tuz madenlerinden üretildi ise “Kaya Tuzu”,

4- Tuzlu su kaynaklarından üretildi ise “Kaynak Tuzu”

şeklinde belirtilmelidir.

c) Geleneksel logosu, geleneksel sertifika numarası ve 2D QR barkodu yer alır.

ç) Üreticinin adı, iletişim bilgileri ve diğer resmi zorunlulukları taşır.

d) Geleneksel sertifika kullanım süresi sona erdiğinde veya iptal edildiğinde Geleneksel logosu etiketten kaldırılır.

MUHAFAZA VE TAŞINMASI

Madde 8 – Muhafaza ve taşınmasında da üretimdeki hassasiyetlerin gösterilmesi gereklidir. Paketleme, depolama, nakliye süreçlerinde tüm temizlik kurallarına uyulması, koku ve kimyasal etkileşimi ile güneşten korunması, +4°C ila +22°C’yi aşmayacak şekilde muhafaza edilmesi, belirgin ısıl değişkenliği olan ortamlardan uzak tutulması zorunludur. Herhangi bir sıvı kaynağı ile teması önlenmelidir.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

Madde 9 – Bu Tebliğ, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer. Tebliğ ve değişiklik hükümleri www.geleneksel.com.tr internet adresinde yayınlanır.

YÜRÜTME

Madde 10 – Bu Tebliğ’in yürütmesi, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nca yapılır.