Zeytinyağı Tebliği

GELENEKSEL GARANTİ MARKASI YÖNETMELİĞİ

ZEYTİNYAĞI TEBLİĞİ

04.04.2013 / Rev. 01

AMAÇ

Madde 1 – Bu Tebliğin amacı,  Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne göre sertifikalandırılacak sızma zeytinyağlarının taşıması gereken ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Tebliğ, soğuk sıkım tekniğiyle üretilmiş sızma zeytinyağlarını kapsar.

DAYANAK

Madde 3 – Bu Tebliğ, tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan Türk Patent Enstitüsü’nün 2012/81680 sayılı tescil kaydı ile koruma altında olan Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 – Bu Tebliğ’de geçen;

Erken Hasat: Zeytin ağacının meyvelerinin tam olgunlaşmadan toplanmasını,

Zeytin Suyu: Zeytin ağacının meyvelerinin yıkanması, öğütülmesi, hamurun sıkılması, kara suyunun ayrıştırılıp süzülmesinin dışında dışarıdan hiçbir kimyasal işlem yapmadan, herhangi bir katkı eklemeden ve rafine veya pastörize gibi işlemler uygulanmadan elde edilen zeytine ait tabiî sıvıyı,

Soğuk Sıkım: Zeytin ağacı meyvelerinin doğal yapısında bir değişiklik ve besin değerlerinde herhangi bir azalma olmaması için en yüksek 27°C’lik bir ortamda sıkılması yöntemini,

Zeytinyağı: Yetiştirme sürecinde, hasat öncesi ve hasat esnasında herhangi bir tarım ilacı ya da kimyasal gübre ile GDO’lu yem yemiş hayvanların gübreleri kullanılmadan elde edilen zeytin ağacı meyvelerinden sıkılarak elde edilen yağları,

Sızma Zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvelerinin ‘soğuk sıkım’ yöntemi ile elde edilip, serbest yağ asidi (oleik) her 100 gramda en fazla 0,8 gram olan zeytinyağlarını,

ifade eder.

TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Madde 5

a) Soğuk sıkım tekniğiyle üretilir.

b) Kesintisiz (kontinu) üretim sistemlerinde yoğurma ceplerindeki suyun ısısı 27°C’yi aşamaz.

c) Kesintisiz (kontinu) üretim sistemlerinde veya sair sistemlerde, sıkım aşamasından sonra zeytinyağının içindeki tortuyu gidermek gibi amaçlarla filtre etmek, yağı inceltme ve ısıl işlem uygulanamaz.

d) Sulu baskı sistemlerinde kullanılan sıcak suyun ısısı 27°C’den yüksek olamaz.

e) Sızma zeytinyağına diğer yağlar karıştırılamaz.

f) Sızma zeytinyağı pastörize ve rafine edilemez.

g) Hiçbir katkı maddesi ilave edilemez, tat ve koku (aroma) vericiler kullanılamaz.

h) Herhangi bir zararlı kimyasal (pestisit) barındıramaz.

ÜRÜNÜN AMBALAJI

Madde 6 – Zeytinyağı, tabiî yapısını bozmayacak özellikteki yalnızca cam ambalajlarda muhafaza edilip satışa sunulmalıdır.

ETİKETLEME

Madde 7 –

a) Bu tebliğe göre üretilecek zeytinyağları etiketlerinde coğrafi işaret taşıyabilir,

b) Ürün etiketinde ürünün taş baskı, soğuk işlem, kesintisiz (kontinu) gibi elde ediliş biçimi, hasat zamanı, asit düzeyi, yöresi, zeytin türleri yazılmalıdır.

c) Sızma zeytinyağı dökme olarak nihaî tüketiciye sunulamaz.

d) Geleneksel logosu, geleneksel sertifika numarası ve 2D QR barkodu yer alır.

e) Üreticinin adı, iletişim bilgileri ve diğer resmi zorunlulukları taşır.

d)  Geleneksel sertifika kullanım süresi sona erdiğinde veya iptal edildiğinde Geleneksel logosu etiketten kaldırılır.

MUHAFAZA VE TAŞINMASI

Madde 8 – Muhafaza ve taşınmasında da üretimdeki hassasiyetlerin gösterilmesi gereklidir. Paketleme, depolama, nakliye süreçlerinde tüm temizlik kurallarına uyulması, koku ve kimyasal etkileşimi ile güneşten korunması, +4°C ila +22°C’yi aşmayacak şekilde muhafaza edilmesi, belirgin ısıl değişkenliği olan ortamlardan uzak tutulması zorunludur.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

Madde 9 – Bu Tebliğ, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer. Tebliğ ve değişiklik hükümleri www.geleneksel.com.tr İnternet adresinde yayınlanır.

YÜRÜTME

Madde 10 – Bu Tebliğ’in yürütmesi, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nca yapılır.